CV

Karin EK

Konstnär, scenograf, curator


Karin Ek CV


Utbildning Konsthögskolan 1973–79, med uppehåll ett år för arbete med utställningar i tunnelbanestationen Mörby. Representerad på Moderna Museet, Stockholm.


Separatutställningar Galleri Händer 1978 och 1986, Doktor Glas 1988, Svenska Bilder 1993 och 2003, Konstakademien 2010, Galleri Cupido 2013, Galerie PS 2013.


Curator för utställningen "Jag vill ha ett eget rum" på Konstakademien med Gunnar Ek, 2017.


Samlingsutställningar Reykjavik, Galerie Bleu, Arkitektur- och designtribunalen i Milano 1988, New York 1979, Paris 1977, Berlin 1991, Warszawa 1977, Helsingfors 1982, Aalborg 1981, Nagoya 1994, Tokyo 1994, Lund 1980 och 1989, San Francisco/Berkeley 1979 och Los Angeles/UCLA 1979, Teckningsmuseet i Laholm 2008, Konstnärshuset i Stockholm 2011, Galleri Cupido 2013 och 2015, PS 2013, Konstnärshuset 2012 och 2019.


Utsmyckningar Mörby tunnelbanestation (har uppmärksammats i Milano), Universitetet i Linköping mm.


Scenografi Eske Holm Tidsfördriv, Birgit Cullberg Djuret. Kärlekens vindar (film). Mats Ek Gräs, Gamla barn, På Norrbotten, Gammal dörr (film). Baletterna Gräs och På Norrbotten har gjort succé och flerfaldigt satts upp av ledande danskompanier och operahus i Europa, Israel och USA: Nederlands Dans Theater, Jiri Kylian, Hamburg Balett, John Neumaier. Metropolitan NY.


Litteratur "Poetiska bilder och dubbeltydiga objekt som gestaltar ett alternativt tänkande med rötter i orientalisk lyrik. Sensuellt och raffinerat formspråk, suggestiv humor", ur svenska konstnärer under 1900-talet, Allgemeines Künstlerlexikon, Leipzig.


Urpremiär på Gräs, Mats Ek, ”Mästaren fabulerar. ”Scenografin av Karin Ek är ett gott stöd liksom musikvalet", Anna-Greta Ståhle, DN 1987.


Premiär på Gräs/Grass på Metropolitan, New York Times. Dance in Review: It's powerful, exciting, absorbing. The scenery and costumes for Grass are by Karin Ek, a cousin painter, sculptor, theatrical designer. “A thicket of tall stalks is at stage left. The backdrop is filled with abstract birds and leaves that vaguely resemble birds and leaves", Jack Anderson, New York Times 1992.


”Med enkla, hela tag tecknar och målar Karin Ek ut sina figurer och stora ansikten. Frimodigt och med viss våghalsighet ger de sig ut i staden, bland plåster och fjärilar. Det till synes enkla visar sig vara mer komplext”. Eks grundtema är den mänskliga ambivalensen. ”Vi är inte antingen eller utan både och”, Lisbet Anhof, GP 2013.


”Karin Ek arbetar med ambivalenser på flera plan. När hon arbetar med text så finns det ordlekar och mångtydighet. Multiperspektivet blir som ett genomgående tema i hela hennes verk. I sin förståelse av dialektiken har hon tagit intryck från Bebop. Musiken är en konst som har regler för hur man hanterar samtidigheten. I musiken har vi lätt att acceptera det som är svårt i det visuella och i språket. Här är vi vana vid att lyssna på flera stämmor samtidigt.” Beate Schirrmacher, ur katalogen till ”Jag vill ha ett eget rum”, 2013.


”Har du sett det konst(iga) i Mörby?” I artikel av Kevin Wedin i Danderyds Nyheter 2016 säger Karin Ek: "Man behöver inte sätta epitet på vilken stil det är. Men jag har arbetat mycket med dialektik, så att man av varje person känner olika känslor. Här kan man se det som antites och syntes, där det vita är syntes.”